17 జూన్, 2017

తమని తాము సంఘసంస్కర్తలనుకునే " తాత్కాలిక ఆలోచనా పీడిత విప్లవకారులు " తప్పక తెలుసుకుని తర్కించాల్సిన వాక్యాలివి 😂


"" మనోనియమమనేది కామధేనువు వంటిది. అది మోక్షమునకు సాధనము.

సంఘములోకానీ,, మతములో కానీ, మరొకదానిలోకానీ మీరెన్ని మార్పులైనా తేవచ్చును..

ఇంద్రియ నిగ్రహము,, మనో నిగ్రహము - తద్వారా భక్తియో,, జ్ఞానమో కలుగుటకు వీలుండెనేని మీరు తెచ్చిన మార్పు శిరోగ్రాహ్యము ""

- విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు తన వేయిపడగల పుస్తకంలో

( స్త్రీ పురుష సంబంధం గురించి స్వీయవిచార తర్కోష్ణత వల్ల సబబుగా అనిపించే విషయాలను తమ తమ అమోఘమైన విద్వత్తుతో అభిప్రాయాలుగా,, తప్పక పాటించాల్సిన విషయాలుగా సమాజానికి ప్రకటించి వివాహం లాంటి వ్యవస్థ అక్కర్లేదనే వాదాల దగ్గరనుంచీ,, పై పై అభిప్రాయాలతో మత విమర్శ,, సంఘ విమర్శ చేస్తూ ' ఇప్పుడున్న వ్యవస్థ అంతా అర్ధంలేనిది,, మొత్తం సమాజం ఇప్పటికిప్పుడే  మారిపోవాలనే ' నినాదాలు తరచూ మాటల్లో ప్రకటించే  కుహానా  మేధావులకీ,,  జ్ఞాన విసర్జకులకి చెంపపెట్టులాంటి మాటలివి 😜 

అలాంటి వారినుద్దేశించి మరో విశ్లేషణ కూడా రాసాడీయన ఈ పుస్తకంలోనే ఇంకోచోట సందర్భం వచ్చినప్పుడిలా 

" కొన్ని మహాసూత్రములు ప్రత్యల్ప విషయమునకు పట్టవు...

నాశనము మరల సృజనకు అనుగుణమైనచో మరలా సృజన కలుగును..

చెట్టుకొమ్మ విరిస్తే అది మరలా చిగురు వేయవచ్చును,, చెట్టును తగలబెడితే చిగుర్చుట ఎట్లు?

దుష్టమైన దానిని నాశనము చేసినచో మంచి పుట్టును, మంచిని నాశనము చేసినచో చెడ్డ పుట్టును.. పుట్టినది మంచియో చెడ్డయో విచారించుకొనవలయును..

ఏదో సృష్టి జరుగును జరుగునని ఉబలాటపడిన ఫలితము లేదు..

ఆ జరగబోవు సృష్టి ఇప్పటిదానికన్న ఉత్తమమైనచో ప్రస్తుతమైన దానిని నాశనము చేయుము,,

అంతేకానీ మొగలినీరు నమ్మి చెరువుకట్ట తెంచుకొనుట సరైన విషయము కాదు " అని... )

తమని తాము సంఘసంస్కర్తలనుకునే " తాత్కాలిక ఆలోచనా పీడిత విప్లవకారులు " తప్పక తెలుసుకుని తర్కించాల్సిన వాక్యాలివి 😂

- Kks Kiran